Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är www.kindasotning.com  / www.kindasotning.se

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj började en ny förordning (GDPR) att gälla i hela EU.
Exempel;

  • Vi lagrar och hanterar uppgifter om; namn, adress, telefon, e-postadress för att kunna skicka ut information.
  • Vi lagrar utskrifter (verifikationer) för betalningar till/från vårt bankgiro för att säkerställa företagets redovisningsskyldighet.
  • Vi använder inte personnummer i vårt kundregister. OK?
  • Vi lämnar inte dina uppgifter vidare.

Vilka vi delar dina data med

(I denna sektion bör ni ange och räkna upp alla tredjepartsleverantörer, med vilka ni delar data från webbplatsen, inklusive partner, molnbaserade tjänster, betalningshanterare och tredjepartsleverantörer av tjänster, samt uppge vilka uppgifter ni delar med dem och för vilket ändamål. Länka till deras egna integritetspolicyer där så är möjligt.)

Hur länge vi behåller era uppgifter

Utskrifter av verifikationer för betalningar till/från vårt bankkonto sparas till dess att redovisningstiden för företagets verksamhet har passerats enligt lag och förstöres därefter. OK?

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du är kund hos oss är du registrerad i vårt kund/ekonomi register.
Du kan begära vilka personuppgifter vi har om dig.

Hur vi skyddar din information

(I denna sektion bör ni förklara vilka åtgärder som vidtagits för att skydda användarnas information. Det kan omfatta tekniska åtgärder, såsom kryptering, säkerhetsåtgärder, såsom tvåfaktorsautenticering och mänskliga åtgärder, såsom utbildning av personalen kring dataintegritet. Om ni har genomfört en utvärdering av påverkan från integritetsfrågor kan ni även nämna det här.)

Branschkrav om delgivning av information

(Om ni verkar inom en reglerad bransch eller om ni lyder under ytterligare integritetslagar kan det krävas att ni uppger den informationen här.)