FAQ och länkar

FAQ

 • Hur ofta ska jag sota?
  Det är upp till varje kommun att besluta om hur ofta sotning ska göras.

 • Vad kostar en sotning?
  Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

 • Får jag sota själv?
  Du kan ansöka om så kallad egensotning hos din kommun. Det är upp till din kommun att besluta om du får sota själv eller anlita ett annat företag än det som kommunen har upphandlat.

 • Måste jag sota köksfläkten?
  Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning. Men behovet kan finnas ändå. Ta kontakt med oss för individuellt svar.

Länkar